Vlastenecká vycházka na Vyšehrad u příležitosti výročí Slovanského sjezdu

V úterý 11. června jsme uspořádali u příležitosti 171. výročí Slovanského sjezdu, který se konal roku 1848 v Praze (viz níže), vlasteneckou vycházku na Vyšehrad, tedy na magické a pro náš národ důležité místo spojené s mnoha legendami i historickými událostmi, které bylo jedním z center naší státnosti. Vyrazili jsme od stejnojmenné stanice metra a v průběhu vycházky jsme se zastavovali na různých místech Vyšehradu, přičemž měl vždy někdo z nás o onom konkrétním místě připravené krátké povídání. Nakonec jsme zakotvili v jedné hospůdce nedaleko Baziliky Petra a Pavla, kde jsme si odpočinuli a celý náš výlet zakončili. 

Slovanský sjezd v roce 1848 byl významnou událostí své doby. Předsedal mu František Palacký a zúčastnilo se ho mnoho významných slovanských osobností poloviny 19. století. Řešilo se zde mnoho ožehavých otázek, například vzájemné vztahy mezi slovanskými národy, vztahy mezi Slovany a národy ostatními (zejména Němci), koncepty panslavismu a austroslavismu i další politická a kulturní spolupráce. Byl to jeden z milníků slovanského hnutí, které odstartovalo postupnou cestu našich národů k sebeurčení.

Myslíme, že je důležité, abychom na tento odkaz nezapomněli, jelikož v dnešní době, kdy bohužel národní hrdost upadá a tradiční ctnosti a hodnoty jsou programově zesměšňovány, je na každém z nás, na každém jednotlivci, aby se postavil za to, co je správné. Ctěme tedy to, co nám zde naši předkové zanechali a nesme dál tu hořící pochodeň, abychom ji mohli v pořádku předat i našim dětem. Být hrdým Slovanem totiž znamená především milovat - svou zemi, svou rodinu, své předky, své tradice, svou kulturu. Odkaz slovanského sjezdu z roku 1848 je tedy v mnoha věcech stále aktuální. Možná více aktuální než kdy dříve...

Níže si můžete prohlédnout několik fotek z této naší výpravy, které se z tvůrců tohoto projektu zúčastnili magičtí ornamentalisté Jan Hachran a Jakub Křelina.


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna