Podpořte nás

Poté, co napíšeme všechny texty a dokončíme ilustace, bychom rádi knihu vydali. A jak toho chceme dosáhnout? Za tímto účelem jsme si vytvořili takový menší plán, jenž nám má pomoci nastínit možnosti, které nám s trochou štěstí budou při financování a realizaci projektu nápomocné. V této části stránek bychom vás s tímto plánem rádi seznámili. Pokud se budete chtít jakkoliv zapojit, budeme za to moc rádi.

Otevřeme speciální e - shop

Pokud se podíváte do horní části těchto stránek, najdete v nabídce ikonku e - shop. Jako takový první krok jsme se rozhodli spustit internetový obchod, kde budeme prodávat pěkně zpracované a signované grafiky vytvořené z jednotlivých ilustrací, které se v knize objeví a některé další práce z naší výtvarné činnosti. Všechny peníze takto získané půjdou na zpracování a vydání knihy.

Seženeme sponzory

Pro naši knihu se pokusíme sehnat i sponzory. Již teď vedeme jednání s několika firmami, které by měly zájem tento projekt podpořit. Samozřejmě nechceme nic zadarmo, každý, kdo nás tímto způsobem podpoří, bude mít právo na prostor pro sebe nebo svou firmu na konci knihy, kde může být spolu s poděkováním uveden i krátký text spolu s odkazem, záleží na vašem přání. Kromě toho dostanete i určitý počet podepsaných výtisků knihy. Pro podrobnosti nás neváhejte jakkoliv kontaktovat. Není problém domluvit se i na osobní schůzce, kde se dohodneme na kokrétních podmínkách.


Spolupráce se spolky a organizacemi

Plánujeme oslovit spolky a sdružení, kterým jsou blízké myšlenky jako slovanství, folklór, tradice, tradiční řemesla a společná snaha o zachování výše jmenovaného. Vzájemná spolupráce může probíhat na mnoha bázích a její míra bude záviset na vzájemných jednáních s oslovenými. Budeme rádi, pokud se nám díky našemu projektu podaří propojit co nejvíce lidí podobného smýšlení.


Oslovíme velvyslanectví slovanských zemí

Chceme využít i možnost, která se přímo nabízí. Jedním z cílů našeho projektu je pěstovat skrze kulturu a umění přátelství mezi slovanskými národy a iniciovat proces, na jehož konci by mohla být zajímavá výměna kulturních podnětů mezi našimi státy. Ze strany jednotlivých zemí budeme rádi za jakoukoliv podporu, a pokud bude kniha úspěšná, tak bychom ji rádi přeložili a pokusili se vydat i v zahraničí. 

Oslovíme jednotlivá nakladatelství

Asi nejlepší cestou pokud chcete vydat knihu je oslovit jednotlivá nakladatelství. Má to obrovskou výhodu v tom, že de facto neplatíte náklady spojené s vytištěním knihy a z velké části máte vyřešenou i reklamu a distribuci. Proto až bude alespoň část knihy hotová, zkusíme jít touto cestou i my - domluvíme si několik schůzek s různými nakladateli a pokusíme se náš projekt odprezentovat jak nejlépe to půjde. Pokud by se to podařilo, udělalo by nám to velikou radost, pokud ne, tak půjdeme cestou vlastního nákladu. O všem vás budeme pravidelně informovat.

Uspořádáme crowfundingovou kampaň

Dnešní doba je úžasná v tom, že nabízí mnoho možností jak rozjet různé nápady, jejichž realizace by ještě před pár lety byla poměrně náročná. Mezi takové možnosti se řadí různé servery, které nabízí financování jednotlivých projektů pomocí tzv. crowfundingu. Jedná se v podstatě o službu, kdy vyvěsíte po schválení administrátora na dotyčnou stránku svůj projekt s tím, že na jeho realizaci sháníte finance. Musíte mít samozřejmě hezky udělaný profil projektu, aby byl pro lidi zajímavý. Nejde však o vybírání peněz za nic, lidem, kteří vám peníze posílají musíte nabídnout protihodnotu. U knih to například často bývá, že pak dotyčnému pošlete jeden výtisk spolu se speciálním věnováním. Tuto kampaň uspořádáme i my a jako protihodnotu nabídneme nejen zaslání hotového výtisku knihy, ale třeba i stejně jako v našem e - shopu grafiky vytvořené z jednotlivých ilustrací, které se v kize objeví a některé další práce z naší výtvarné činnosti. Crowfundingovou kampaň uděláme i v případě, kdy se podaří splnit předchozí bod, tedy získat ke spolupráci a vydání některé nakladatelství. V takovém případě budeme usilovat o vybrání částky, která bude řádově nižší, a která bude použita zejména na propagaci celého projektu.


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna