O projektu

Slované v obrazech a poezii je umělecký projekt, jenž by měl být zakončen vydáním stejnojmené ilustrované knihy, která bude dantovským putováním magických ornamentalistů po krajích našich slovanských národů, kdy budeme jako naši předchůdci z dob národního obrození objevovat střípky lidové kultury, tradic a historie, abychom o ní čtenáři předali zprávu v podobě knihy, do níž vtiskneme kousek toho, co při svém obrazném putování uvidíme. Každý z nás se bude dívat trochu jiným pohledem - někdo okem výtvarníka, jiný okem básníka. Nechceme ovšem, aby výsledkem byla encyklopedie nebo historicko - zeměpisné pojednání. Naším cílem je vytvořit čtivý text plný zajímavostí, doplněný ilustracemi a básněmi, které člověka přiblíží až k samé podstatě každého ze slovanských národů. Naší hlavní ideou není oživovat panslavismus 19. století, ale spíše se snažit propagovat a podporovat kulturu a tradice našich zemí, pěstovat úctu k odkazu a hodnotám našich předků a v neposlední řadě též pěstovat slovanské uvědomění jako základ přátelství mezi našimi státy.

Celou knihu budeme připravovat v podstatě veřejně, kdy uvidíte na našich stránkách i sociálních sítích průběh práce na ilustracích, básních i textech. Kromě toho budeme pro vás pravidelně připravovat zajímavé články o různých tématech, která se Slovanů týkají. Až bude z technického hlediska vše připravené, tak bychom knihu rádi s pomocí crowfundingové kampaně vydali. Budeme moc rádi, pokud nám s tím v průběhu přípravy a poté i samotné kampaně pomůžete (informace jak nás podpořit najdete ZDE).

A kdo vlastně jsme my, kteří za tímto projektem stojíme? Jsme mladí lidé, kteří se rozhodli, že chtějí kromě své práce a studia dělat i něco navíc. Chceme své myšlenky a svou tvorbu prezentovat širokému okolí, naším cílem je oprášit folklórní a duchovní tradice, zvednout z prachu mystiku a mocnou sílu symbolů, připomínat historii a budovat ducha hrdosti, pomocí kterého budou naše slovanské národy schopné překonat všechna protivenství.

V tomto oddíle se dočtete něco málo o každém z nás:

MUC. Jan Hachran

Autor ilustrací a textů, duchovní otec projektu

Jan Hachran je studentem Všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň samostatný mladý malíř a výtvarník, který díky svému studiu historie, židovsko – křesťanské mystiky, slovanského kulturního dědictví a evropské esoterické tradice vkládá do současného umění nový směr – jeho cílem je vytvořit něco nového, krásného, tajemného, něco, co má v sobě mytologický příběh, a také něco, co člověka jako jednotlivce a tím i lidstvo jako celek, duchovně povznese. Můžete si vybrat jakékoliv jeho dílo – každé je originální svým pohledem na svět, ale zároveň v sobě každé nese poselstvím o tom něčem velikém a tajemném, co nás všechny převyšuje. Jeho umění je novodobé, ale přeci jen zvláštní. Je spojené jak s moderním tiskem a využitím exklusivních materiálů, tak i s poctivou tradicí českého řemesla. Věnuje se především své vlastní speciální technice sítotisku na zlatou fólii, ilustrace tvoří kombinací kresby a následného kolorování barevnými tušemi.

Více o něm a jeho tvorbě ZDE.

Jakub Křelina

Autor básní

Jakub Křelina studuje Dějiny evropské kultury na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a zároveň je mladým básníkem, který se díky své lásce a nynějšímu studiu dějin dostává přes své životní osudy k hluboké poezii, která vychází jak z jeho okolí, jenž je provoněné historií, tak i z jeho bohatého srdce, které bije v rytmu bouřlivých hlubokých básní a snaží se o provedení člověka krásnou poezií. Ta nemá být dle jeho názoru jen obdivována, ale člověk by se nad ní měl i zamýšlet a brát si poselství i inspiraci k lepšímu zítřku.

Více o něm a jeho tvorbě ZDE.

Bc. Miroslav Mlynář

Autor ozdobných iniciál

Miroslav Mlynář je teoretický fyzik (vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci), pedagog, filosof, poeta a výtvarník s dlouholetým a hlubokým zájmem o studium západních a východních esoterických tradic, kterým se věnuje i prakticky. Bohaté zkušenosti a znalosti okultismu pak promítá do své umělecké tvorby. Rád tvoří významově mnohavrstvá díla, mající za cíl posunout duši diváka za okraj běžného myšlení a vnímání. Své poznání se snaží vtělit i do osvěty, proto čas od času pořádá přednášky na vybraná témata z okultních nauk. Věnuje se malbě akrylovými barvami a kresbě perem, ať už samostatné nebo následně kolorované uměleckou tuší nebo akrylovými barvami.

Více o něm a jeho tvorbě ZDE.

Lukáš Horák

Grafik

Lukáš Horák se narodil v Mariánských Lázních, kde se později vyučil kuchařem na Hotelové skole Mariánské Lázně. Vždy však dával přednost práci s počítačem a tak se přestěhoval do Prahy, kde začal studovat Střední školu Mediální grafiky a tisku s.r.o. obor Reprodukční grafik pro média se zaměřením na propagaci a reklamu.

Až poté zjistil, že ho tento obor baví a když vystudoval, začal externě pracovat pro tiskárnu TermoTisk s.r.o., kde zastává funkci DTP grafika. V současné době se zabývá grafickými úpravami od návrhu až po realizaci a v neposlední řadě též spolupracuje s výtvarným umělcem Janem Hachranem.


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna