FAQ

Často pokládané otázky

Jste proruští?

Rusové jsou největším a nejsilnějším slovanským národem a jako takové je samozřejmě bereme a respektujeme. Jako tvůrci se snažíme k našim národům přistupovat bratrsky, kdy je všechny posuzujeme jako rovné a podle toho i jednáme. Je to jako v lidské společnosti, kde některý člověk je silný, jiný rychlý, další dobrý v matematice a jiný třeba v chemii. Chceme tím říci, že všechny naše národy jsou součástí slovanského celku, kde je každý bez ohledu na početnost stejně důležitý. Navíc se nažíme být historicky neutrální a nevynášet na světlo světa vzájemné spory, které nás v konečném důsledku oslabují, a proto nejsme tedy ani proruští, ani proukrajinští, ani prochorvatští, ani prosrbští nebo jakékoliv jiné jednostranné pro-, jsme obecně hrdí na své slovanství jako součást naší identity a prosazujeme spolupráci, která nebude v zájmu někoho (ať už je to kdokoliv), ale bude k vzájemnému prospěchu všech.


Hlásíte se k panslavismu?

Panslavismus je romantizující myšlenka, která na první pohled vypadá pěkně, ale je třeba ji podrobit kritice v kontextu současné i historické politické reality. K panslavismu se tedy hlásíme jen částečně, zejména s ohledem budování kulturní spolupráce a přátelství. Zůstáváme však v pozicích, které načrtl svým výrokem Karel Havlíček Borovský, jenž zní: “Nejdříve Čech (nebo si dosaďte i jakýkoliv jiný slovanský národ), potom Slovan.”


Jste spojeni s nějakou politickou stranou či hnutím?

Ne, jsme pouze skupina mladých výtvarníků, která se chce se svými myšlenkami obracet k veřejnosti a postupě je skrze uměleckou tvorbu dostat do jejího podvědomí. Samozřejmě se můžeme myšlenkově s různými jinými spolky překrývat, ale jsme z většiny individualisté, kteří chtějí přijít s vlastní cestou, jež skrze svou práci nabídnou ostatním lidem, kteří se svobodně rozhodnou, jestli je jim sympatická a chtějí ji případně následovat.


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna