Umělecký projekt Slované v obrazech a poezii konečně spuštěn

Vážení přátelé!
Je nám ctí oznámit, že delší dobu avizovaný magickoornamentalistický projekt Slované v obrazech a poezii byl konečně spuštěn. V následujících měsících budete moci skrze sociální sítě sledovat vznik knihy plné ilustací, básní, mystiky a magického putování, která by měla být nejen zábavnou četbou, ale měla by též čtenářům předávat vztah k našim společným kořenům a zároveň vystihnout esenci jednotlivých národů a podstatu samotné ideje slovanské vzájemnosti.

Dnešní doba je v mnoha věcech úžasná, má však i mnoho výrazných negativ. Bohužel až příliš často dnes slyšíme zaznívat názory, že hodnoty, které po tisíciletí vyznávali naši předkové jsou prý zastaralé, zbytečné nebo dokonce škodlivé. My si to ale rozhodně nemyslíme. Zastáváme naopak názor, že to nejcenější, co jednotlivé národy mají, je jejich historie, příběhy, folklór a tradice. Nechceme, aby se naše specifika rozplynula, naopak je chceme vyzdvihnout a okolnímu světu prezentovat jako svou přednost, abychom my Slované byli v pomyslné mozaice národů světa těmi nejhezčími kamínky.

I mnoho významných evropských filosofů konce 19. a první poloviny 20. století říkalo, že je v nás obrovský potenciál, a že následující století nám bude patřit. Nic však nepřijde samo, musíme se o to snažit všichni, a proto i my chceme nenucenou formou inspirovat ostatní a nabídnout jim svou pozitivní vizi ve formě ilustrované knihy.

Pokud vás náše myšlenka zaujala, můžete nás v našem usílí i podpořit, budeme za to velice rádi a moc nám to pomůže. Stejně tak můžete na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) sledovat, jak se projekt postupně vyvíjí.

Za tým autorů
Jan Hachran
Utrpení Slovanů v pravlasti; Autor: Alfons Mucha


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna