Pět otázek pro Miroslava Mlynáře

1. Mohl by ses nám na úvod stručně představit jako osobnost a výtvarník? 

Jmenuji se Miroslav Mlynář a pocházím z Moravy. Vystudoval jsem obory Obecná fyzika a Matematická fyzika na Univerzitě Palackého v Olomouci. V současné době se věnuji své umělecké kariéře. Pracuji s akrylovými barvami, s perem a uměleckou tuší. Svoji životní filosofii bych shrnul do těchto několika slov: "Dávej, přijímej, užívej, udržuj, zbav se zábran, jdi dál, odpouštěj a pomáhej."

2. Máš v životě nebo ve své tvorbě nějaký vzor?

Ano, samozřejmě, ale rozhodně nepatřím mezi výtvarníky, kteří by jen "obkreslovali" díla jiných umělců. Vždy se snažím, najít si vlastní individuální cestu a inspirovat ostatní svojí tvorbou a osobností. Mým největším vzorem je švýcarský umělec H.R. Giger, který je dnes již bohužel po smrti. V jeho dílech se pojí lidská hlubina s pečlivou detailní technikou práce. Zbytek najdete na mých facebookových stránkách. 

3. Jaká bude tvá úloha v projektu Slované v obrazech a poezii a proč jsi se k němu rozhodl připojit? 

Když jsem od Honzy Hachrana slyšel o připravovaném projektu, napadlo mě, po vzoru starých rukopisů, vytvořit k textu ozdobné iniciály. Nápad se ujal a já byl k projektu přijat. 

4. Co pro Tebe znamenají nebo jak obecně vnímáš pojmy jako slovanství, hrdost, tradice, identita? 

Slovanství vnímám jako jeden z mnoha kořenů z nichž mohu čerpat inspiraci. 

5. Připravuješ v nejbližší době nějaké výstavy?

Ano, jistě, jen namátkou - Brno, Praha, Zabřeh. Více najdete na mých facebookových stránkách.


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna