Pět otázek pro Jana Hachrana

1. Mohl by ses nám na úvod stručně představit jako osobnost a výtvarník? 

Začnu asi trochu klasicky - jmenuji se Jan Hachran, pocházím z Ústí nad Labem, je mi 23 let a jsem studentem medicíny. Kromě toho se věnuji i výtvarné tvorbě, v níž se snažím o návrat k určité zdobnosti a dekorativnosti, kterou chci spojit s mystikou, symbolikou, historií a tradicemi.

2. Máš v životě nebo ve své tvorbě nějaký vzor?

Osobně jsem byl vždy spíše individualistou, který si radši hledal vlastní cestu než vzory k následování, ale i přesto je několik osobností, které mě velmi inspirují. V první řadě to jsou moji rodiče, kterých si velmi vážím. Další takovou člověkem je asi Alfons Mucha, světoznámý umělec, jenž dokázal spojit dekorativnost s mysticismem a též pozitivním způsobem přiblížit světové veřejnosti slovanský folklór, tradice a historii. 

3. Jaká bude tvá úloha v projektu Slované v obrazech a poezii a proč jsi se k němu rozhodl připojit? 

Mohu říci, že jsem v podstatě duchovním otcem, který s tímto nápadem přišel a získal pro něj ostatní. V rámci projektu budu autorem většiny textů a ilustrací, jež se v knize objeví. Budu sepisovat rámcový příběh, který jednotlivé části propojí do jednoho celku a ke každému slovanskému národu vytvořím ilustraci zachycující jeho souhrnou esenci. Považuji totiž za důležité, abychom znali své kořeny a navázali tak na odkaz zanechaný našimi předky. Myslím, že souhrné výtvarné, literární a básnické dílo je nejlepším nosičem takovéto myšlenky směrem k veřejnosti.

4. Co pro Tebe znamenají nebo jak obecně vnímáš pojmy jako slovanství, hrdost, tradice, identita? 

Pokud budu upřímný, tak dnešní doba je v mnoha věcech zvláštní. Třeba v tom, že výše vyjmenované hodnoty, které byly donedávna vnímány pozitivně, jsou v kontextu dnešní doby vnímány mnoha lidmi negativně, jen jako pouhé zbytečné vymezování se vůči někomu jinému. Důvody proč k tomu tak je jsou různé a nemá cenu je zde nyní rozebírat, ale obecně je mnoho lidí jako já, kteří to vnímají jinak a úctu k těmto pojmům si nadále uchovávají. Věříme totiž, že je to ve své podstatě vyjádřením lásky k místu, kde jsme se narodili a úcty k lidem, na jejichž ramenech stojíme. Můžeme si hrát na kulturní revolucionáře a tento odkaz smést a vysmát se mu, ale tím si jen sami nemoudře odsekáme kořeny, které vyživují strom naší civilizace. 

5. Připravuješ v nejbližší době nějaké výstavy? 

Jsem výtvarníkem, který se snaží vystavovat co nejvíce, a proto mám každý měsíc většinou několik výstav na různých místech naší Vlasti. Samozřejmě všichni jsou na ně srdečně zváni. Nechci tu nyní zatěžovat čtenáře seznamem událostí, a proto doporučím sledovat mé stánky na webu a sociálních sítích, kde najdete k připravovaným akcím dostatek informací.


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna