Návštěva Velehradu, Slovanská unie a Medaile svatého Konstantina Filosofa

V úterý a ve středu (27. a 28. 11. 2018) jsme spolu se zástupci Slovanské unie z. s. vyrazil na jižní Moravu, konkrétně na Velehrad, tedy místo ztotožňované s Veligradem, duchovním a mocenským centrem Velké Moravy. Přijeli jsme na koferenci s názvem “Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách”, která byla na programu ve středu. V úterý jsme využili volného času a prohlédli si kulturní poklady tohoto kouzelného místa, mezi které patří například Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a Svatého Cyrila a Metoděje (na fotografii níže) nebo krásný staroslovanský skanzen. Je zde dokonce k vidění i menší stádo praturů.
Kromě jiného zde byl náš duchovní otec, hlavní autor textů a ilustrátor naší připravované knihy Jan Hachran přijat za člena výše zmíněné Slovanské unie z. s., spolku, který má za cíl kulturní, vzdělávací a osvětovou činnost v kontextu slovanské myšlenky na území České republiky. Při této příležitosti též na Velehradě obdržel krásnou medaili Svatého Konstantina Filosofa. GRATULUJEME!!


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna