Náš duchovní otec a hlavní ilustrátor Jan Hachran se stal rytířem Řádu svatého Konstantina a Heleny

V sobotu 25. května byl náš duchovní otec, hlavní ilustrátor a autor textů Jan Hachran za přítomnosti hlavy gruzínsko - arménského královského rodu Irakliho Bagrationa pasován na rytíře Řádu svatého Konstantina a Heleny, který odvozuje svůj původ od družiny ustanovené římským císařem Konstantinem Velikým k ochraně vojenské standarty s Kristovým monogramem (tzv. Svatého Labara). Tento příběh je spíše symbolický, historicky se první zmínka objevuje až ve 12. století v Byzantské říši ve spojení s císařem Izákem II. Angelem, který ho roku 1190 propojil s Řádem sv. Jiří a řád podřídil řeholi sv. Basila. Jeho členy se mohli stávat pouze významní členové byzantské aristokracie. Po dobytí Konstantinopole Turky většina byzantských šlechtických rodů odešla zejména do jižní Itálie, kde byl přeměněn v klasický rytířský řád latinského ritu, který působil s různými přestávkami další staletí. Později se rozdělil na několik větví, přičemž jedna z nich, na kterou navazuje česká větev Řádu, vznikla ve 20. století na základě předchozí dohody pod záštitou pravoslavné církve. Toto rozhodnutí nebylo jen návratem k Byzantským kořenům, ale mělo pomoci rozšířit Řád svatého Konstantina a Heleny do pravoslavných zemí východní a jihovýchodní Evropy. Rytířem v rámci této větve se ve Švýcarsku v 60. letech stal potomek knížecího rodu Adalbert Esterházy, který později založil pobočku Řádu v Českých zemích. Dnes tato odnož ŘSKaH působí nejen ve střední a východní Evropě, ale i v dalších částech světa.

Na fotografii nad článkem a na fotografiích č. 4,5 a 6 pod článkem můžete vidět Jana Hachrana osobně během aktu pasování. Na pátém snímku si podává ruku s výše zmíněným Irakli Bagrationem, hlavou gruzínsko - arménského královského rodu Bagrationů.

Většina fotografií je přejata ze stránek Řádu, původní zdroj ZDE - http://orderofknights.org/fotografie


SLEDUJTE NÁS I NA INSTAGRAMU

Oblíbené příspěvky

Počet zobrazení stránky

Všeslovanská hymna